2018-07-17     Aleksego, Bogdana, Martyny        
Strona główna -> APEL O POMOC

 Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wsparcia finansowego naszych wysiłków na rzecz rehabilitacji naszej córki Asi, która cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. 

Asia jest najstarszą córką spośród czwórki rodzeństwa, ma 20 lat (ur. 25.09.1993), urodziła się z czwórkończynowym porażeniem dziecięcym, jest dzieckiem upośledzonym ruchowo, ale sprawnym umysłowo, co w sumie daje jej bardzo duże szansę na uzyskanie sprawności fizycznej oraz dalszy rozwój psychomotoryczny. Wymaga to jednak olbrzymich przedsięwzięć rehabilitacyjnych, które angażują całą rodzinę, a także znaczne kwoty finansowe.

Asia przeszła już trzy operacje w Poznaniu. Pierwsza operacja na ścięgna odbyła się w lutym 2003 r.
Drugą operację na biodra przeszła w sierpniu '2003r.

Niestety musiało dojść do trzeciej operacji (była to poprawka drugiej operacji), sierpień 2004.

 

Asia jest absolwentem ZS nr.1 V LO w Nowym Sączu, pierwszą klasę ukończyła z wyróżnieniem ze średnią ocen 4,8, drugą klasę również z wyróżnieniem i średnią ocen 4,9 oraz zdobyła SREBRNY LAUR, trzecią klasę z wyróżnieniem i średnią ocen 5,1, i otzrymała ZŁOTY LAUR.

Asia jest humanistką pisze wiersze, opowiadania, jej hobby to muzyka, uwielbia słuchać, uczyć się tekstów i śpiewać piosenki (to też jest jej sposób nauki języków obcych), interesuje się monarchiami europejskimi.

 

Obecnie Asia studiuje na I roku Filologię angielską - Translatoryka, na PWSZ w Nowym Sączu.


Osiągnięcia w roku szk. 2010/11
- I miejsce w konkursie szkolnym "Czy znam patrona swojej szkoły"
- Stypendium Fundacji Arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie
- Zakwalifikowała się do etapu diecezjalnego w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym.
Osiągnięcia w roku szk. 2011/12
- Świadectwo ukończenia I klasy V LO z wyróżnieniem
- III miejsce w konkursie Wiedzy o AIDS
- Uczestnik etapu diecezjalnego w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym
- Wyróżnienie  w udziale w VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Literackiego "Słowiański Papież - My z Niego Wszyscy"

Cały czas wymagana jest bardzo intensywna rehabilitacja.

Aby rehabilitacja przebiegała poprawnie, potrzebne jest zaangażowanie całej rodziny, tak fizyczne jak i finansowe.

 

Z tego powodu Fundacja Dzieciom w ramach programu "Zdążyć z Pomocą" na rzecz córki udostępniła swe konto:

FUNDACJA DZIECIOM " ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ "
ul. Łomiańska 5
01-685 WARSZAWA

Bank Pekao S.A. I O/Warszawa:

41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 
z dopiskiem "darowizna na leczenie i rehabilitację Jamińska Joanna"


 


 

Dla osób, które nie chcą z różnych przyczyn skorzystać z pośrednictwa Fundacji poniżej podajemy osobiste konto Asi:

z Polski:
JOANNA JAMIŃSKA
Joasi konto :BS Łącko nr:  04 8805 0009 0016 2492 2011 0002

 

Help from abroad :
JOANNA JAMINSKA
Joanna's bank account: POLUPLPR - 04 8805 0009 0016 2492 2011 0002


Za każde wsparcie z Państwa strony serdecznie dziękujemy.

Ligaya i Edward Jamińscy (rodzice Joasi)

 

Odwiedzin :
Joanna Jamińska - strona prywatna